TRT Akademi Dergisi Yazı Çağırısı: “Dijital Hayat ve Etik” (12. Sayı)


Değerli Araştırmacılar,

Çok katmanlı yapısıyla bir “hayat alanı” olarak dijitalleşme; bilgi-iletişim teknolojilerinin bireysel, toplumsal, kültürel, siyasi ve ticari hayatı şekillendirmesinin ahlaki sonuçlarını tartışmak ve keşfetmek noktasında teorik ve pratik boyutuyla ahlak felsefesinin (etik) konularından birisi olarak giderek artan çalışmalara konu olmaktadır. Ciddi bir kriz olarak da değerlendirilen ve acil pratik adımlar atmayı gerektiren meydan okumalarıyla Dijital Hayat ve Etik meselesi, dijitalleşmeyle beraber karşılaşılan meydan okumalar dikkate alındığında aynı zamanda insan haysiyetini koruma açısından da hayati derecede önemlidir.

 

TRT Akademi Dergisi’nin Mayıs 2021’de yayınlanacak 12. sayısının konusu yayın kurulumuz tarafından “Dijital Hayat ve Etik” olarak belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası boyutları ihmal etmeden kişisel düzeyden kamu, sivil toplum ve özel sektör boyutlarını kapsayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla “Dijital Hayat ve Etik” temasının ele alınacağı TRT Akademi Dergisi’nin Mayıs 2021’de yayınlanacak sayısına aşağıdaki konu başlıklarında makale ve değerlendirme yazılarıyla sizleri katkı vermeye davet ediyoruz.

 

Makale son başvuru tarihi: 01 Nisan 2021

 

Konu Başlıkları:

 • Dijital hayat ve etik: Felsefi ve teorik çabalar
 • Kişisel veriler, mahremiyet ve etik
 • Dijitalleşme, siyasal işleyiş ve etik
 • Dijital vatandaşlık, e-demokrasi ve etik
 • Dijitalleşme, yönetişim ve etik
 • Dijital güvenlik ve etik
 • Dijital suçlar ve etik
 • Dijitalleşme ve enformasyon etiği
 • Gözetim, denetim ve etik
 • Dijitalleşme, insan haysiyeti ve etik
 • Dijitalleşme, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etik
 • Dijitalleşme, sağlık ve etik
 • Dijitalleşme, eğitim ve etik
 • Dijitalleşme, eğlence ve etik
 • Dijitalleşme, iletişim ve etik
 • Dijitalleşme, hukuk ve etik
 • Dijital erişim, adalet, eşitsizlik ve etik
 • Dijitalleşme, mesleki pratikler ve etik
 • Dijitalleşme, sivil toplum ve etik
 • Dijitalleşme, ekonomik hayat ve etik

Makale ve değerlendirme yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta adresinden gönderebilir, sorularınız için ise trtakademi@trt.net.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Erkan Durdu, Genel Yayın Yönetmeni

Hediyetullah Aydeniz, Sayı Editörü

İbrahim Acar, Editör Yardımcısı

 

TRT Akademi Dergisi Dergipark adresimiz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta

Web: http://trtakademi.net  e-posta: trtakademi@trt.net.tr