TRT Akademi Dergisi “Yapay Zekâ” Sayısı Yazı Davet


Verinin, işletmelerin değer yaratma şeklini değiştirdiği günümüzde, yapay zekânın çok daha fazla ve büyük ölçekte kullanılmasının 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar kazandıracağı öngörülmektedir.

Yapay zekâ sektörleri dönüştürürken, işletmelerin çalışma şeklini değiştirmekte ve küresel trendler, iş modelleri ve rekabet -yeni normal üzerinden- yeniden tanımlanmaktadır. Birçok farklı sektör, işletme ve ekonomik aktörü küresel düzeyde etkileyen bu stratejik konu, akademik düzlemde irdelenmeli, bilimsel ilkeler ışığında analiz edilmelidir.

Bu çerçevede dergimizin Eylül 2021’de yayınlanacak 13. sayısının konusu yayın kurulumuz tarafından “Yapay Zekâ” olarak belirlenmiştir.

Makale ve değerlendirme yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta adresinden gönderebilir, sorularınız için ise trtakademi@trt.net.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makale son başvuru tarihi:  01 Temmuz 2021

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Pınar KANDEMİR, Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. N. Öykü İYİGÜN, Sayı Editörü

İbrahim ACAR, Editör Yardımcısı

 

Konu alt başlıkları;

 • Robot gazetecilik
 • Sağlık robotları
 • Akıllı ev sistemleri
 • Akıllı cihazlar ve mahremiyet
 • Yapay zekâ ve geleceğin meslekleri
 • Yapay zekâ ve insan zekâsı
 • Veri madenciliği
 • Yapay zekâ avantajları ve dezavantajları
 • Yapay zekâ mühendisliği
 • Dünya savaşları ve yapay zekâ
 • Yapay zekâ ve yayıncılığın geleceği
 • Yapay zekâ ve eğitim
 • Yapay zekâ ve kültür-sanat
 • Tarihsel süreçte insan-makine iletişimi
 • Yapay zekâ araştırmalarının iletişim bilimi ve medya araştırmalarına etkileri
 • Yapay zekânın iletişim ve medya alanlarında kullanımı
 • Yapay zekânın gazetecilik pratiklerinin dönüşümüne etkisi
 • Yapay zekânın dijital algılayıcının, alımlama ve sosyal pratiklerine etkisi
 • Reklam ve pazarlama
 • Yapay zekâ ve gelecek
 • Yapay zekâ kullanım alanları
 • Yapay zekâ, bilim ve toplum
 • Otonom araçlar
 • Yapay zekâ ve geleceğin savaş sistemleri
 • Yapay zekâ ve iş hayatındaki dönüşüm
 • Medyada yapay zekâ ve etik sorunlar
 • Medyada yapay zekâ ve özgünlük