TRT Akademi Dergisi 15. sayı duyurusu: Medyada Nefret Söylemi


Dergimizin Mayıs 2022’de yayınlanacak 15. sayısının konusu yayın kurulumuz tarafından “Medyada Nefret Söylemi” olarak belirlenmiştir.

Makale son başvuru tarihi: 10 Nisan 2022

Makalelerinizi Dergipark üzerinden gönderebilirsiniz. Sorularınız ile ilgili trtakademi@trt.net.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dergipark adresimiz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Konu Alt Başlıkları:

 • Nefret Söylemi Kavramı, Unsurları ve Türleri
 • Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu ve Uluslararası Hukukta Nefret Söylemi ile Hukuki Korunma
 • İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi
 • Nefret Söylemi ve İslamofobi
 • Nefret Söylemi ve Self-Oryantalizm
 • Ayrımcılık, Önyargı ve Nefret Suçları Bağlamında Medyada Nefret Söylemi
 • Göç Olgusu, Mülteciler ve Nefret Algıları
 • Geleneksel Medyada Nefret Söylemi
 • Kamu Kurumlarına Yönelik Nefret Söylemi
 • Nefret İçeriklerinin Dijital Medya Unsurlarında Üretimi
 • Nefret Söylemi Karşıtı Çalışmalar
 • Nefret Söylemi Bağlamında Sosyal Medya
 • Yalan/Sahte Haber ve Nefret Söylemi
 • Medyada Nefretin İnşası ve Stereotipler
 • Kriz Dönemlerinde Medyada Nefret Söylemi
 • Nefret Söylemi Bağlamında Bilgi ve Kavramların Manipülasyonu
 • Sosyal Medyada ve Dijital Oyunlarda Nefret Söyleminin Yansımaları
 • Medyada Nefret Söyleminin Görünümleri ve Ayrımcı Dil
 • Kültürel Irkçılık ve Nefret Söylemi
 • Uluslararası Medyada Nefret Söylemi
 • Spor Basınında Nefret Söylemi
 • Sinema ve Nefret Söylemi
 • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Nefret Söylemi (Örn. Yaşlılar, Yoksullar, Engelliler…)
 • Siyaset ve Nefret Söylemi
 • Dijital Ortamlarda Ünlülere Yönelik Nefret Söylemi
 • Irk, Etnik Köken Temelinde Nefret Söylemi
 • Tiyatro ve Sinemada Dramatik Anlatım, Zıtlık, Çatışma ve Nefret söylemi
 • TV Dizilerinde Dramatik Anlatım, Zıtlık, Çatışma ve Nefret Söylemi
 • Roman, Tiyatro ve Sinemada Tarihsel Hafızanın/Kimliklerin Yeniden Tasarımı ve Nefret Söylemi
 • Tematik ve Belgesel Propaganda Filmleri ve Nefret Söylemi
 • Siber Zorbalık ve Nefret Söylemi
 • Dijital Vatandaşlık Kavramı Yönünden Nefret Söylemi