TRT Akademi Dergisi 20. Sayı Duyurusu


Dergimizin Ocak 2024’te yayınlanacak 20. sayısının konusu  “Medyada Şiddetin Temsili” olarak belirlenmiştir.

Makale Son Gönderim Tarihi: 27 Kasım 2023

Makalelerinizi Dergipark üzerinden gönderebilirsiniz. Sorularınız ile ilgili trtakademi@trt.net.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dergipark adresimiz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Medyada Şiddetin Temsili Alt Konu Başlıkları

1. Medya ve Şiddet
2. Sosyal Medya ve Şiddet
3. Sosyal Medyada Şiddet Algısı
4. Sosyal Medyada Şiddetin Temsili
5. Medyada Şiddet ve Medya Okuryazarlığı
6. Alanyazında Medya-Şiddet-Temsil Çalışmaları
7. Kurgu ve Gerçeklik Arasında Medya ve Şiddet
8. Şiddete Karşı Duyarsızlaşma
9. Uluslararası Medyada Şiddetin Temsili ve Diplomasi
10. Bir Pazarlanma Unsuru Olarak Şiddet
11. Kadın, Şiddet, Medya ve Temsil
12. Medyada Şiddetin Dönüşümü
13. Din, İdeoloji, Medya ve Şiddetin Temsili
14. Medya, Çocuk ve Şiddet
15. Medyada Kadınlara Yönelik Şiddetin Temsili
16. Geleneksel Medyada Şiddet Olgusu
17. Dizilerde Şiddetin Temsili
18. Sinemada Şiddetin Temsili
19. Çizgi Filmlerde Şiddetin Temsili
20. Spor Medyası ve Şiddet
21. Haberlerde Şiddet Olgusu
22. Dijital Oyunlar ve Şiddet
23. Medyada Terör Haberlerinin Sunumu
24. Siber Zorbalık
25. Dijital Diploması ve Şiddet Olgusu