TRT Akademi Dergisi “Büyük Veri” (Big Data) Sayısı Duyurusu


TRT Akademi Dergisi’nin Ocak 2021’de yayınlanacak 11. sayısının konusu yayın kurulumuz tarafından “Büyük Veri” (Big Data) olarak belirlenmiştir.

Makale için son başvuru tarihi: 01 Kasım 2020.

Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

Dergipark adresimiz: https://dergipark.org.tr/trta

NOT: TRT Akademi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin’de indexlenmektedir.

 

TRT Akademi “Büyük Veri” (Big Data) Sayısı Alt Konu Başlıkları:

 • Toplumun datalaşmasının sosyolojik temelleri
 • Data toplumunun sosyo-teknik koşulları
 • Dijital verilerin tasarımı ve işlenmesi
 • Datalaşmanın rasyonelleşmesinin paradoksları
 • Big Data yönetimi
 • Big Data analizi
 • Şeylerin interneti ve data güvenliği
 • Ağlaşmış günlük yaşam ve veri
 • Pazar araştırmasında Big Data
 • Big Data’dan Smart Data’ya
 • Uluslararası Data İşlenmesi
 • Endüstride (4.0) Big Data
 • Big Data ve dijital yayıncılık
 • Veriye dayalı yayıncılık uygulamaları
 • Big Data, etik ve yayıncılıkta veri mahremiyeti
 • Big Data ve veri gazeteciliği
 • Big Data, şeffaflık, açık veri ve demokrasi
 • Big Data ve yeni medya
 • Big Data’nın yayın kuruluşları açısından önemi ve veri yayıncılığı yapan kurum/kuruluşlar
 • Big Data okuryazarlığı
 • Robot gazetecilik
 • Veri analizi ve kullanıcı deneyimi
 • Kişiselleştirilmiş yayıncılık
 • Online yayın platformları (netflix, puhu tv…) ve Big Data
 • KVKK, dijital dünya ve yayıncılık
 • Yayıncılıkta çerez kullanımı ve sözleşmeler
 • Big Data ve siyasal iletişim
 • Yayıncıların veri toplama yöntemleri
 • Hedef kitle seçme yöntemleri
 • Big Data’nın endüstriyel kullanımı
 • Big Data ve sosyal medya mecraları
 • Big Data ve iletişim teknolojileri
 • Veri madenciliği
 • Big Data ve dijital diplomasi
 • Big Data, akıllı cihazlar ve uygulamalar
 • Big Data ve robotikleşme
 • Big Data ve geleceğin meslekleri
 • Big Data ve güvenlik
 • Big Data’nın satış ve pazarlamaya etkisi